Łączenie

Kalendarium 2020

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2020 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019

- termin publikacji: 16 kwietnia 2020 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019

- termin publikacji: 16 kwietnia 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

- termin publikacji: 21  maja 2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.

- termin publikacji: 20 sierpnia 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

- termin publikacji: 19 listopada 2020 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie - 27 lutego 2020 r., 11:00.

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

21 kwietnia 2020 r. godz. 11:00 - Spotkanie / Telekonferencja Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami - omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2019