Łączenie

Kalendarium 2020

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2020 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019

- termin publikacji: 19 marca 2020 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019

- termin publikacji: 19 marca 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

- termin publikacji: 14  maja 2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.

- termin publikacji: 20 sierpnia 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.

- termin publikacji: 19 listopada 2020 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie - 27 lutego 2020 r., 11:00.