Łączenie

Ład korporacyjny

PDFINFORMACJA NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ REKOMENDACJI I ZASAD ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016
 

 WEWNĘTRZNY PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POSZCZEGÓLNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI KINO POLSKA TV S.A. POMIĘDZY CZŁONKÓW ZARZĄDU

 Raport EBI nr 1/2017: Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

PDF

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w roku 2015
 

PDF

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KINO POLSKA TV S.A. W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2014
 

PDF

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w roku 2014
 

PDFOŚWIADCZENIE ZARZĄDU KINO POLSKA TV S.A. W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2013
 

PDF1/2013 Niezastosowanie zasady części IV pkt 10 oraz części II ust. 1 pkt 9a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 07.01.2013
 

PDFInformacja o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w latach 2011 - 2013
 

PDFAktualizacja informacji w sprawie niestosowania wybranych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 29.02.2012
 

PDFOŚWIADCZENIE ZARZĄDU KINO POLSKA TV S.A. W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2012


PDF1/2011 Informacja w sprawie niestosowania wybranych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 14.04.2011
 

PDFOŚWIADCZENIE ZARZĄDU KINO POLSKA TV S.A. W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ROKU 2011
 

PDFStatut Kino Polska TV S.A.

 

PDFRegulamin Zarządu Kino Polska TV S.A.

 

PDFRegulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

 

PDFRegulamin Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 

PDFRegulamin skupu akcji własnych Kino Polska TV S.A.

 

KRS Kino Polska TV S.A. (23.09.2019)PDF