Łączenie

Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:

·        Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

·        Levent Gültan - Członek Zarządu

·        Marcin Kowalski - Członek Zarządu

·        Alber Uziyel - Członek Zarządu

·        Berk Uziyel - Członek Zarządu

 

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Urodził się w 1967 r. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, rynków kapitałowych, systemów komputerowych zakresu ERP, MRP.

Przebieg kariery zawodowej:

2007 – obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska TV Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu/Dyrektor Generalny),
2016 - 2018 Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. - Członek Zarządu (wcześniej - Członek Rady Nadzorczej)
2016 - Enezag 3 Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2013 – obecnie Stopklatka S.A. – Prezes Zarządu,
2012 – 2016 Kino Polska Program Sp. z o.o. w likwidacji – Prezes Zarządu, od 2014 r. likwidator (wcześniej Członek Zarządu),
2011 – 2015 Fundacja Kino Polska w likwidacji – Prezes Zarządu, od 2014 r. likwidator (wcześniej Wiceprezes Zarządu),
2006 – 2010 ESDOR Bogusław Kisielewski – jednoosobowa działalność gospodarcza,
2006 – 2007 Pellet Art. Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy,
2005 – 2014 Dores Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2001 Modena Projekt Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
2000 – 2005 ZPO Modena S.A. (po zmianie nazwy: Kraszewskiego 21 S.A.) – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny i Finansowy,
1998 – 2000 Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Finansowy,
1995 – 1998 BMJ Management Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy,
1995 Regionalny Dom Maklerski Polonia S.A. – Makler.

Działalność Pana Bogusława Kisielewskiego poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A. związana jest z zaangażowaniem na rzecz Stopklatka S.A., w której to spółce Pan Bogusław Kisielewski pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Bogusław Kisielewski posiada akcje spółki Kino Polska TV S.A. Poza wyżej wymienionym Pan Bogusław Kisielewski nie uczestniczy  w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W ocenie Kino Polska TV S.A. wskazane powyżej zaangażowanie Pana Bogusława Kisielewskiego nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

 

Levent Gültan - Członek Zarządu

Pan Levent Gültan jest doświadczonym menedżerem biznesowym z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie mediów cyfrowych i technologii internetowych. Wspierał firmy w obszarach budowania pionów telekomunikacji, usług finansowych i zaawansowanej technologii. Był Dyrektorem zarządzającym Mediakraft Networks GmbH i Mediakraft Networks Polska Sp. z o.o.

W latach 2018 - 2019 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Pan Levent Gültan zdobył tytuł MBA na Duke University Fuqua School of Business, a także uzyskał tytuł BBA na Emory University Goizueta Business School.

Działalność Pana Leventa Gültan poza przedsiębiorstwem Emitenta związana jest zaangażowaniem na rzecz Mediakraft Turkey Yayın Hizmetleri A.S. Pan Gültan jest założycielem wskazanej spółki, zasiada również w jej Zarządzie. Wspomniana wyżej spółka nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Kino Polska TV S.A.

Poza sytuacją opisaną powyżej, Pan Levent Gültan nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza spółką Kino Polska TV S.A oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Kino Polska TV S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Marcin Kowalski - Członek Zarządu

Urodził się w roku 1980. Jest absolwentem Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W roku 2003 uzyskał tytuł Magistra Organizacji Produkcji Telewizyjnej i Filmowej. 

Przebieg kariery zawodowej:

2016 - 2018 Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. - Członek Zarządu (wcześniej - Członek Rady Nadzorczej)
2014 – obecnie Kino Polska TV S.A. – Członek Zarządu (wcześniej Prokurent),
2014 – obecnie Stopklatka S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2012 – 2018 KPTV Media Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2011 – obecnie  Grupa Kino Polska TV S.A. – Dyrektor Zarządzający Kanałów Filmbox i Kino Polska, 
2007 – 2010 Fox International Channels Polska – Operations & OnAir Manager,
2005 – 2007 Kino Polska TV Sp. z o.o. – Kierownik Działu Postprodukcji.

Działalność Pana Marcina Kowalskiego poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A. związana jest z zaangażowaniem na rzecz Stopklatka S.A., w której to spółce Pan Marcin Kowalski zasiada w Radzie Nadzorczej.

Pan Marcin Kowalski nie uczestniczy  w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu poza Stopklatka S.A.

W ocenie Kino Polska TV S.A. wskazane powyżej zaangażowanie Pana Marcina Kowalskiego nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

 

Alber Uziyel - Członek Zarządu

Urodził się w 1949 r. w Turcji. W 1971 roku ukończył Istanbul Technical University, uzyskując tytuł magistra elektrotechniki.

Przebieg kariery zawodowej:

Firma/adres: Mediabox International Ltd., Orman Sokak no: 1 Kuruçeşme, 34345 Stambuł, Turcja;
Stanowisko: Doradca ds. projektu FilmBox Live;
Okres zatrudnienia: 2012-obecnie;
Zakres obowiązków:
- konsulting i doradztwo przy projekcie Filmbox Live.

Firma/adres: Eftas A.S./Electronic Distribution, Orman Sokak no: 1 Kuruçeçme, 34345 Stambuł, Turcja;
Stanowisko: Prezes Eftas A.S.;
Okres zatrudnienia: 2008-obecnie;
Zakres obowiązków:
- bieżące zarządzanie firmą,
- opracowywanie strategii firmy,
- dokonywanie przeglądów raportów zarządzania wydajnością firmy,
- zwiększanie stanu wiedzy dot. zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych możliwości konkurencji firmy,
- nadzór nad dystrybucją (tablety, nawigacje, MP3, MP4),
- nadzór nad produkcją i dystrybucją sprzętu elektronicznego (w tym: tabletów) marki własnej na rynki detaliczne.

Firma/adres: Eskimo Textile and Production, Sabuncu Han Caddesi, Eminonü – Fatih, 34110 Stambuł, Turcja;
Stanowisko: Członek Zarządu;
Okres zatrudnienia: 1979-1996;
Zakres obowiązków:
- nadzór nad działalnością spółki (wyroby włókiennicze),
- produkcja i dystrybucja produktów marki Eskimo.

Działalność konkurencyjna Pana Albera Uziyel poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A. związana jest z zaangażowaniem m.in. na rzecz Mediabox International Ltd. –podmiotu wchodzącego, podobnie jak Kino Polska TV S.A., w skład Grupy SPI. W ocenie Emitenta nie będzie to miało negatywnych skutków dla jego działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

Działalność Pana Albera Uziyel poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A. związana jest także z zaangażowaniem na rzecz Stopklatka S.A., w której to spółce Pan Alber Uziyel zasiada w Radzie Nadzorczej.

Pan ALber Uziyel nie uczestniczy  w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu poza Stopklatka S.A.

W ocenie Kino Polska TV S.A. wskazane powyżej zaangażowanie Pana Albera Uziyel nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

 

Berk Uziyel - Członek Zarządu

Berk Uziyel urodził się w 1979 roku w Turcji. W 1997 roku ukończył The Koc School w Stambule, a w roku 2001 – studia na Wydziale Administracji i Przedsiębiorczości w Biznesie w Babson College w Bostonie. W tym samym roku rozpoczął pracę w Merill Lynch w Bostonie. W roku 2002 dołączył do zespołu firmy Eftas, pełniąc tam kolejno funkcje Managera ds. Sprzedaży i Marketingu, Dyrektora Sprzedaży oraz Dyrektora Operacyjnego. W tym czasie zajmował się dystrybucją marek Konica Minolta, Kodak, Olympus i Oblio. Obowiązki te od 2010 roku łączy z funkcją Dyrektora Nowych Mediów w SPI International B.V.I., Dyrektora Zarządzającego Filmbox International Ltd. oraz Mediabox Broadcasting International Ltd., odpowiedzialnego m.in. za dystrybucję kanałów FilmBox na międzynarodowym rynku. 

Działalność konkurencyjna Pana Berka Uziyel poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A związana jest z zaangażowaniem m.in. na rzecz podmiotów z Grupy SPI, w skład której wchodzi także Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

Działalność Pana Berka Uzyiel poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A. związana jest z zaangażowaniem na rzecz Stopklatka S.A., w której to spółce Pan Berk Uziyel pełni funkcję Członka Zarządu.

Poza wyżej wymienionym Pan Berk Uziyel nie uczestniczy  w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W ocenie Kino Polska TV S.A. wskazane powyżej zaangażowanie Pana Berka Uziyel nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.