Ładowanie strony

Kalendarium

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2023 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 – termin publikacji: 25 kwietnia 2023 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 – termin publikacji: 25 kwietnia 2023 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – termin publikacji: 18 maja 2023 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – termin publikacji: 31 sierpnia 2023 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – termin publikacji: 16 listopada 2023 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 11 maja 2023 r., godz. 10:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 26 czerwca 2023 r., godz. 10:00

 

Dywidenda za rok obrotowy 2022:

Zgodnie z uchwałą podjętą 26 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 6 937 491,40 zł , co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,35 zł.

Dywidendą objęto wszystkie akcje Kino Polska TV S.A., tj. 19 821 404 akcje.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 23 sierpnia 2023 r.

Dzień wypłaty dywidendy – 31 sierpnia 2023 r.

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2022 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021 – termin publikacji: 31 marca 2022 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 – termin publikacji: 31 marca 2022 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – termin publikacji: 20 maja 2022 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. – termin publikacji: 24 sierpnia 2022 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – termin publikacji: 17 listopada 2022 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 11 stycznia 2022 r., godz. 11:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 29 czerwca 2022 r., godz. 11:00

 

Dywidenda za rok obrotowy 2021:

Zgodnie z uchwałą podjętą 29 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 9 910 702,00 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,50 zł.
Dywidendą objęto wszystkie akcje Kino Polska TV S.A., tj. 19 821 404 akcje.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 23 sierpnia 2022 r.

Dzień wypłaty dywidendy – 31 sierpnia 2022 r.

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2021 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 – termin publikacji: 25 marca 2021 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 – termin publikacji: 25 marca 2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – termin publikacji: 13  maja 2021 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – termin publikacji: 19 sierpnia 2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – termin publikacji: 18 listopada 2021 r.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 30 czerwca 2021 r., godz. 13:00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 25 listopada 2021 r., godz. 10:00

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

26 marca 2021 r. godz. 11:00 – Spotkanie / Telekonferencja Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2020

18 maja 2021 r. godz. 11:00 – Spotkanie / Telekonferencja Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2021 r.

25 sierpnia 2021 r. godz. 13:00 – Spotkanie / Telekonferencja Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I półrocze 2021 r.

25 listopada 2021 r. godz. 12:00 – Spotkanie / Telekonferencja Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2021 r.

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2020 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 – termin publikacji: 19 marca 2020 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 – termin publikacji: 19 marca 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – termin publikacji: 14  maja 2020 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – termin publikacji: 20 sierpnia 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – termin publikacji: 19 listopada 2020 r.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 27 lutego 2020 r., 11:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 21 sierpnia 2020 r., 9:30.

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

21 kwietnia 2020 r. godz. 11:00 – Spotkanie / Telekonferencja Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2019

28 maja 2020 r. godz. 11:00 – Spotkanie / Telekonferencja Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za IQ 2020 r.

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018 – termin publikacji: 21 marca 2019 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 – termin publikacji: 21 marca 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – termin publikacji: 16 maja 2019 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. – termin publikacji: 21 sierpnia 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – termin publikacji: 21 listopada 2019 r.

 

Dywidenda za rok obrotowy 2018:

Zgodnie z uchwałą podjętą 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 5 946 421,20 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,30 zł.
Dywidendą objęto wszystkie akcje Kino Polska TV S.A., tj. 19 821 404 akcje.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 1 lipca 2019 r.

Dzień wypłaty dywidendy – 12 lipca 2019 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 24 czerwca 2019 r., 11:00.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 28 października 2019 r., 11:00.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 2 grudnia 2019 r., 10:00.

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

2 kwietnia 2019 r. godz. 12:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2018

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 2 kwietnia 2019 r.

 

17 maja 2019 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za 1Q 2019 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 17 maja 2019 r.

 

22 sierpnia 2019 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za 1H 2019 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 22 sierpnia 2019 r.

 

27 listopada 2019 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za 3Q 2019 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 27 listopada 2019 r.

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2018 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017 – termin publikacji: 22 marca 2018 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 – termin publikacji: 22 marca 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – termin publikacji: 14 maja 2018 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – termin publikacji: 23 sierpnia 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – termin publikacji: 14 listopada 2018 r.


Dywidenda za rok obrotowy 2017
:

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 15 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 10 901 772,20 PLN, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,55 PLN.

Dywidendą objęto wszytskie akcje Kino Polska TV S.A. tj. 19 821 404 sztuk akcji.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 29 czerwca 2018 r.

Dzień wypłaty dywidendy – 16 lipca 2018 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 15 czerwca 2018 r., godz. 12:00

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

5 kwietnia 2018 r. godz. 11:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2017

23 maja 2018 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2018 roku

4 września 2018 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I półrocze 2018 roku

23 listopada 2018 r. Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2018 roku

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2017 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2016 – termin publikacji: 16 marca 2017 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 – termin publikacji: 16 marca 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – termin publikacji: 11 maja 2017 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – termin publikacji: 24 sierpnia 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – termin publikacji: 9 listopada 2017 r.

 

Dywidenda za rok obrotowy 2016:

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 30 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 22.398.186,52 PLN, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,13 PLN.

Dywidendą objęto wszystkie akcje Kino Polska TV S.A. tj. 19 821 404 sztuk akcji.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 4 lipca 2017 r.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach:

 • dzień wypłaty I raty w wysokości 0,57 zł brutto na 1 akcję – 18 lipca 2017 r.,
 • dzień wypłaty II raty w wysokości 0,56 zł brutto na 1 akcję – 3 października 2017 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
– 30 maja 2017 r., godz. 12:00

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

29 marca 2017 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2016

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 29 marca 2017 r.

1 czerwca 2017 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2017 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 1 czerwca 2017 r.

19 września 2017 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I półrocze 2017 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 19 września 2017 r.

29 listopada 2017 r. godz. 11:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za IIII kwartał 2017 r.

Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 29 listopada 2017 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2016:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015 – termin publikacji: 17 marca 2016 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015 – termin publikacji: 17 marca 2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – termin publikacji: 12 maja 2016 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – termin publikacji: 25 sierpnia 2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – termin publikacji: 10 listopada 2016 r.

 

Dywidenda za rok obrotowy 2015:

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 16 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 19 821 404,00 PLN, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 PLN.

Dywidendą objęto wszystskie akcje Kino Polska TV S.A. tj. 19 821 404 sztuk akcji.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 6 czerwca 2016 r.
Dzień wypłaty dywidendy – 20 czerwca 2016 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 1 marca 2016 r., godz. 11:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 16 maja 2016 r., godz. 11:00

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

29 marca 2016 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2015

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 29 marca 2016 r.

 

24 maja 2016 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2016 r.

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 24 maja 2016 r.

 

19 września 2016 r. godz. 15:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I półrocze 2016 r.

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 19 września 2016 r.

 

17 listopada 2016 r. godz. 9:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2016 r.

 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 17 listopada 2016 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2015:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014 – termin publikacji: 23 marca 2015 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014 – termin publikacji: 23 marca 2015 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – termin publikacji: 14 maja 2015 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r.– termin publikacji: 31 sierpnia 2015 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – termin publikacji: 12 listopada 2015 r.

 

Dywidenda za rok obrotowy 2014:

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 23 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 19 821 404,00 PLN, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 PLN.

Dywidendą objęto wszytskie akcje Kino Polska TV S.A. tj. 19 821 404 sztuk akcji.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 30 czerwca 2015 r.
Dzień wypłaty dywidendy – 14 lipca 2015 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
– 23 czerwca 2015 r., godz. 12:30

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

17 listopada 2015 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2015 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 17 listopada 2015 r.

2 września 2015 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I półrocze 2015 r.

27 maja 2015 r. godz. 12:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2015 r.

31 marca 2015 r. godz. 12:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2014 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 31 marca 2015 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2014:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013 – termin publikacji: 19 marca 2014 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013 – termin publikacji: 19 marca 2014 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – termin publikacji: 14 maja 2014 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku – termin publikacji: 28 sierpnia 2014 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – termin publikacji: 13 listopada 2014 r.

Dywidenda za rok obrotowy 2013:

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 6 219 631,80 PLN, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,45 PLN.

Jednocześnie niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło decyzję o wyłączeniu prawa do dywidendy za rok 2013 i lata ubiegłe w stosunku do 6 mln akcji serii C Spółki, nabytych przez Oblio International B.V. (obecnie SPI International B.V.) w zamian za 100% udziałów w Filmbox International Ltd. Dywidendą objęto 13 821 404 sztuk akcji.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 14 lipca 2014 r.
Dzień wypłaty dywidendy – 14 sierpnia 2014 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV  S.A. z siedzibą w Warszawie
– 9 grudnia 2014 r. godz. 11:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
– 30 czerwca 2014 r. godz. 11:00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
– 28 marca 2014 r. godz. 12:00

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

25 listopada 2014 r. godz. 12:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2014 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 25 listopada 2014 r.

4 czerwca 2014 r. godz. 14:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2014 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 4 czerwca 2014 r.

24 marca 2014 r. godz. 12:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2013

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 24 marca 2014 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2013:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2012 – termin publikacji: 20 marca 2013 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012 – termin publikacji: 20 marca 2013 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – termin publikacji: 9 maja 2013 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku – termin publikacji: 23 sierpnia 2013 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – termin publikacji: 14 listopada 2013 r.

Kino Polska TV S.A. nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.

 

Dywidenda za rok obrotowy 2012:

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 27 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 6 910 702,00 PLN, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,50 PLN.

Dywidendą objęto 13 821 404 sztuk akcji – Kino Polska TV S.A. posiada 48 596 akcji własnych, co do których nie przysługuje prawo do wypłaty dywidendy. 

Dzień ustalenia prawa do dywidendy – 10 września 2013 r.
Dzień wypłaty dywidendy – 25 września 2013 r.

 

Zaliczka na poczet przyszłej dwidendy za rok obrotowy 2012:

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 22 stycznia 2013 r. Zarząd przeznaczył na wypłatę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy kwotę 6 910 702,00 PLN, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,50 PLN.

Wypłatą  zaliczki  na  poczet  przyszłej  dywidendy  objęto  13 821 404  sztuk  akcji  –  Kino  Polska  TV  S.A.  posiada 48 596 akcji własnych, co do których nie przysługuje prawo do wypłaty zaliczki.

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy – 21 lutego 2013 r.
Dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy – 28 lutego 2013 r.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
– 7 października 2013 r. godz. 12:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
– 27 czerwca 2013 r. godz. 12:00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
– 7 stycznia 2013 r. godz. 10:00

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

20 listopada 2013 r. godz. 12:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2013 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 20 listopada 2013 r.

5 września 2013 r. godz. 11:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I półrocze 2013 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 5 września 2013 r.

 

4 lipca 2013 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie planowanego rozszerzenia działalności Spółki na rynki międzynarodowe

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 4 lipca 2013 r.

 

22 maja 2013 r. godz. 14:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2013 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 22 maja 2013 r.

 

25 marca 2013 r. godz. 12:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2012 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 25 marca 2013 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2012:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2011 – termin publikacji: 19 marca 2012 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2011 – termin publikacji: 19 marca 2012 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku – termin publikacji: 29 sierpnia 2012 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – termin publikacji: 14 maja 2012 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – termin publikacji: 12 listopada 2012 r.

Kino Polska TV S.A. nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku

 

Dywidenda za rok obrotowy 2011:

Zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 14 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy kwotę 13 859 000,00 PLN, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 PLN.

Dywidendą objęto 13 859 000 sztuk akcji – Kino Polska TV S.A. posiada 11 000 akcji własnych,  co  do  których  nie przysługuje prawo do wypłaty dywidendy.

Dzień dywidendy – 29 maja 2012 r.
Dzień wypłaty dywidendy – 13 czerwca 2012 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 31 października 2012 r. godz. 10:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 14 maja 2012 r. godz. 12:00

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

15 listopada 2012 r. godz. 12:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2012 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 15 listopada 2012 r.

4 września 2012 r. godz. 11:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I półrocze 2012 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 4 września 2012 r.

23 maja 2012 r. godz. 11:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2012 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 23 maja 2012 r.

27 marca 2012 r. godz. 11:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2011 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 27 marca 2012 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w roku 2011:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2010 – termin publikacji: 22 kwietnia 2011 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2010 – termin publikacji: 22 kwietnia 2011 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r. – termin publikacji: 13 maja 2011 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. – termin publikacji: 25 sierpnia 2011 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r. – termin publikacji: 14 listopada 2011 r.

 

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 30 czerwca 2011 r. godz. 10:00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie – 28 listopada 2012 r. godz. 10:00

 

Spotkania z Inwestorami i Analitykami:

21 listopada 2011 r. godz. 10:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za III kwartał 2011 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 21 listopada 2011 r.

6 września 2011 r. godz. 13:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I półrocze 2011 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 6 września 2011 r.

19 maja 2011 r. godz. 13:00 Spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – omówienie wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2011 r.

Zaproszenie na spotkanie Zarządu Kino Polska TV S.A. z Inwestorami i Analitykami – 19 maja 2011 r.

NASZE KANAŁY

 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox