Ładowanie strony

Zarząd

Bogusław Kisielewski
Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu

Urodził się w 1967 r. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, rynków kapitałowych, systemów komputerowych zakresu ERP, MRP.

2007 – obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska TV Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu/Dyrektor Generalny),
2016 – 2018 Cable Television Networks & Partners sp. z o.o. – Członek Zarządu (wcześniej – Członek Rady Nadzorczej)
2013 – obecnie Stopklatka S.A. – Prezes Zarządu,
2012 – 2016 Kino Polska Program Sp. z o.o. w likwidacji – Prezes Zarządu, od 2014 r. likwidator (wcześniej Członek Zarządu),
2011 – 2015 Fundacja Kino Polska w likwidacji – Prezes Zarządu, od 2014 r. likwidator (wcześniej Wiceprezes Zarządu),
2006 – 2010 ESDOR Bogusław Kisielewski – jednoosobowa działalność gospodarcza,
2006 – 2007 Pellet Art. Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy,
2005 – 2014 Dores Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2001 Modena Projekt Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
2000 – 2005 ZPO Modena S.A. (po zmianie nazwy: Kraszewskiego 21 S.A.) – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny i Finansowy,
1998 – 2000 Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Finansowy,
1995 – 1998 BMJ Management Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy,
1995 Regionalny Dom Maklerski Polonia S.A. – Makler.
Działalność Pana Bogusława Kisielewskiego poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A. związana jest z zaangażowaniem na rzecz Stopklatka S.A., w której to spółce Pan Bogusław Kisielewski pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pan Bogusław Kisielewski posiada akcje spółki Kino Polska TV S.A. Poza wyżej wymienionym Pan Bogusław Kisielewski nie uczestniczy  w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. W ocenie Kino Polska TV S.A. wskazane powyżej zaangażowanie Pana Bogusława Kisielewskiego nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

Levent Gültan
Levent Gültan Członek Zarządu

Pan Levent Gültan jest doświadczonym menedżerem biznesowym z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie mediów cyfrowych i technologii internetowych. Wspierał firmy w obszarach budowania pionów telekomunikacji, usług finansowych i zaawansowanej technologii. Był Dyrektorem zarządzającym Mediakraft Networks GmbH i Mediakraft Networks Polska Sp. z o.o.

W latach 2018 – 2019 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.
Pan Levent Gültan zdobył tytuł MBA na Duke University Fuqua School of Business, a także uzyskał tytuł BBA na Emory University Goizueta Business School.
Pan Levent Gültan jest założycielem Mediakraft Turkey Yayın Hizmetleri A.S.

Katarzyna Woźnicka
Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu

Katarzyna Woźnicka studiowała na Wydziale Finansów i Księgowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2001 r. uzyskała tytuł Magistra Finansów i Księgowości. Od 2009 r. jest członkiem ACCA, a od 2014 r. FCCA.

W latach 2001 – 2003 była Kierownikiem Działu administrowania zakupami w Prószyński S.A./Agora S.A. Następnie w Agora S.A. (w latach 2003 – 2006) pracowała na stanowisku Analityka, a później (2006 – 2007) jako Controller finansowy. W latach 2007 – 2014 związana z LexisNexis Polska Sp. z o.o. na początku jako Manager ds. finansów, a następnie jako Dyrektor finansowy / Członek Zarządu.

W latach 2014 – 2018 zatrudniona w Stopklatka S.A. jako Dyrektor finansowy. Obecnie pełni w tej spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej.

W latach 2014 – 2015 Katarzyna Woźnicka pracowała w Kino Polska TV S.A. na stanowisku Dyrektora finansowego. Od 1 marca 2016 r. do 1 lipca 2020 r. zasiadała w Radzie Nadzorczej Kino Polska TV S.A. jako Członek Rady Nadzorczej. 2 lipca 2020 r. została powołana do Zarządu Kino Polska TV S.A., gdzie sprawuje funkcję Członka Zarządu.

Od 2016 r. pełni funkcję CFO w SPI International Group.

Działalność Pani Katarzyny Woźnickiej poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A związana jest
z zaangażowaniem na rzecz podmiotów z SPI International Group, w skład której wchodzi także Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

Poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A., Pani Katarzyna Woźnicka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Berk Uziyel
Berk Uziyel Członek Zarządu

Berk Uziyel urodził się w 1979 roku w Turcji. W 1997 roku ukończył The Koc School w Stambule, a w roku 2001 – studia na Wydziale Administracji i Przedsiębiorczości w Biznesie w Babson College w Bostonie. W tym samym roku rozpoczął pracę w Merill Lynch w Bostonie.

W roku 2002 dołączył do zespołu firmy Eftas, pełniąc tam kolejno funkcje Managera ds. Sprzedaży i Marketingu, Dyrektora Sprzedaży oraz Dyrektora Operacyjnego. W tym czasie zajmował się dystrybucją marek Konica Minolta, Kodak, Olympus i Oblio. Obowiązki te od 2010 roku łączy z funkcją Dyrektora Nowych Mediów w SPI International B.V.I., Dyrektora Zarządzającego Filmbox International Ltd. oraz Mediabox Broadcasting International Ltd., odpowiedzialnego m.in. za dystrybucję kanałów FilmBox na międzynarodowym rynku.
Działalność konkurencyjna Pana Berka Uziyel poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A związana jest z zaangażowaniem m.in. na rzecz podmiotów z Grupy SPI, w skład której wchodzi także Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.
Działalność Pana Berka Uzyiel poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A. związana jest z zaangażowaniem na rzecz Stopklatka S.A., w której to spółce Pan Berk Uziyel pełni funkcję Członka Zarządu.
Poza wyżej wymienionym Pan Berk Uziyel nie uczestniczy  w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
W ocenie Kino Polska TV S.A. wskazane powyżej zaangażowanie Pana Berka Uziyel nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

NASZE KANAŁY

 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox