Ładowanie strony

25/2023, 29.08.2023, 10:36

Wypowiedzenie umowy z brokerem reklamowym

24/2023, 17.08.2023, 18:48

Nabycie przez Canal+ 30% udziałów w kapitale zakładowym pośredniego akcjonariusza większościowego Kino Polska TV S.A.

23/2023, 11.08.2023, 17:06

Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r.

22/2023, 27.07.2023, 16:03

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

21/2023, 17.07.2023, 14:37

Wybór biegłego rewidenta

19/2023K, 27.06.2023, 12:52

Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 19/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.

20/2023, 26.06.2023, 20:30

Powołanie Członka Zarządu Kino Polska TV S.A. na kolejną kadencję

19/2023, 26.06.2023, 20:16

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.

18/2023, 26.06.2023, 20:04

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku

17/2023, 26.06.2023, 19:59

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.

16/2023, 05.06.2023, 17:10

Rezygnacja Prezesa Zarządu

15/2023, 30.05.2023, 15:37

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

14/2023, 29.05.2023, 16:53

Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

13/2023, 22.05.2023, 10:43

Podział zysku za rok 2022

12/2023, 12.05.2023, 20:07

Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2023 r.

11/2023, 12.05.2023, 16:30

Zmiana w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.

10/2023, 11.05.2023, 17:59

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 11 maja 2023 r.

9/2023, 11.05.2023, 17:49

Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

8/2023, 11.05.2023, 17:15

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 11 maja 2023 r.

7/2023, 27.04.2023, 16:29

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2023 r.

6/2023, 25.04.2023, 12:45

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

5/2023, 14.04.2023, 15:59

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

4/2023, 13.04.2023, 11:59

Decyzja Canal+ o nabyciu 30% udziałów w kapitale zakładowym pośredniego większościowego akcjonariusza Kino Polska TV S.A. i wprowadzeniu zmian w składzie organów spółek

3/2023, 03.04.2023, 15:17

Zmiana terminu przekazania raportów okresowych

2/2023, 20.03.2023, 15:50

Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.

1/2023, 09.01.2023, 10:13

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

27/2022, 09.11.2022, 16:45

Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.

26/2022, 16.08.2022, 14:16

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

25/2022, 28.07.2022, 17:41

Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.

24/2022, 01.07.2022, 13:50

Informacja o dywidendzie od spółki zależnej

23/2022, 29.06.2022, 16:12

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.

22/2022, 29.06.2022, 16:01

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku

21/2022, 29.06.2022, 15:56

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.

20/2022, 13.06.2022, 19:16

Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021

19/2022, 03.06.2022, 14:35

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

18/2022, 03.06.2022, 13:10

Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2021

17/2022, 01.06.2022, 22:43

Zawiadomienie o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

16/2022, 01.06.2022, 22:34

Powiadomienie od osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

15/2022, 11.05.2022, 16:34

Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2022 r.

14/2022, 06.05.2022, 20:16

Stanowisko Zarządu Kino Polska TV S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

13/2022, 06.05.2022, 11:07

Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Kino Polska TV S.A.

12/2022, 19.04.2022, 11:07

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Kino Polska TV S.A.

11/2022, 08.04.2022, 15:58

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

10/2022, 23.03.2022, 19:11

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

9/2022, 21.03.2022, 15:57

Zmiana terminu przekazania raportów okresowych

8/2022, 21.03.2022, 16:46

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

7/2022, 17.03.2022, 17:16

Zamknięcie transakcji nabycia 70% akcji w kapitale zakładowym pośredniego większościowego akcjonariusza Kino Polska TV S.A.

6/2022, 22.02.2022, 15:44

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.

5/2022, 17.02.2022, 17:09

Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r.

4/2022, 02.02.2022, 19:21

Rejestracja połączenia z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o.

3/2022, 11.01.2022, 14:44

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 11 stycznia 2022 r.

2/2022, 11.01.2022, 14:37

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 11 stycznia 2022 r.

1/2022, 03.01.2022, 10:34

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

24/2021, 30.12.2021, 12:21

Aktualizacja informacji dotyczącej transakcji nabycia 70% akcji w kapitale zakładowym większościowego akcjonariusza Kino Polska TV S.A.

23/2021, 07.12.2021, 13:57

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o.

22/2021, 03.12.2021, 17:35

Rejestracja zmiany Statutu Kino Polska TV S.A.

21/2021, 25.11.2021, 15:44

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 25 listopada 2021 r.

20/2021, 25.11.2021, 15:27

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 25 listopada 2021 r.

19/2021, 24.11.2021, 11:35

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

18/2021, 23.11.2021, 15:10

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o.

17/2021, 05.11.2021, 14:17

Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r.

16/2021, 29.10.2021, 09:23

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

15/2021, 24.09.2021, 18:03

Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

14/2021, 20.09.2021, 17:06

Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji dotyczącej nabycia 70% akcji w kapitale zakładowym większościowego akcjonariusza Kino Polska TV S.A.

13/2021, 29.07.2021, 16:26

Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. oraz informacja o dywidendzie od spółki zależnej

12/2021, 30.06.2021, 16:16

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.

11/2021, 30.06.2021, 16:14

Powołanie członków Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. na kolejną kadencję

10/2021, 30.06.2021, 16:11

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku

9/2021, 30.06.2021, 16:08

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.

8/2021, 03.06.2021, 00:04

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

7/2021, 24.05.20201, 15:15

Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2020

6/2021, 13.05.20201, 14:00

Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2020

5/2021, 29.04.20201, 16:50

Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2021 r.

4/2021,15.03.2021, 15:46

Zmiana terminu przekazania raportów okresowych

3/2021, 08.02.2021, 18:17

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.

2/2021, 04.02.2021, 20:35

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.

1/2021, 05.01.2021, 11:15

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

23/2020, 20.10.2020, 16:05

Rezygnacja Członka Zarządu

22/2020, 21.08.2020, 16:26

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

21/2020, 21.08.2020, 16:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.

20/2020, 21.08.2020, 15:46

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku

19/2020, 21.08.2020, 15:30

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.

18/2020, 30.07.2020, 15:51

Zgłoszenie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A zwołanego na dzień 21 sierpnia 2020 r.

17/2020, 23.07.2020, 14:58

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

16/2020, 02.07.2020, 17:40

Zmiany w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.

15/2020, 02.07.2020, 17:34

Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2019

14/2020, 01.07.2020, 17:32

Rezygnacja Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej

13/2020, 24.06.2020, 14:54

Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2019

12/2020, 18.05.2020, 12:58

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

11/2020, 24.04.2020, 18:28

Informacje o szacunkowym wpływie pandemii koronawirsua na Grupę Kapitałową Kino Polska TV S.A.

10/2020, 23.04.2020, 12:08

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

9/2020, 28.03.2020, 14:15

Zmiana terminu przekazania raportów okresowych

8/2020, 12.03.2020, 12:42

Zmiana terminu przekazania raportów okresowych

7/2020, 27.02.2020, 14:42

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

6/2020, 27.02.2020 ,14:29

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 27 lutego 2020 r.

5/2020, 27.02.2020, 14:09

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 27 lutego 2020 r.

4/2020, 17.02.2020, 12:06

Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A zwołanego na dzień 27 lutego 2020 r.

3/2020, 31.01.2020, 10:07

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

2/2020, 31.01.2020, 09:18

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

1/2020, 22.01.2020, 10:36

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

21/2019, 02.12.2019, 17:11

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 2 grudnia 2019 r.

20/2019, 02.12.2019, 16:50

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 2 grudnia 2019 r.

19/2019, 20.11.2019, 17:20

Informacja o aktualizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A.

18/2019, 08.11.2019, 17:17

Zmiany w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.

17/2019, 05.11.2019, 14:20

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

16/2019, 28.10.2019, 17:17

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

15/2019, 28.10.2019, 17:04

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 28 października 2019 r.

14/2019, 28.10.2019, 16:50

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 28 października 2019 r.

13/2019, 11.10.2019, 17:26

Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A.

12/2019, 10.10.2019, 14:47

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

11/2019, 10.10.2019, 14:30

Zamiar nabycia do 100% akcji spółki zależnej Stopklatka S.A. i zniesienia dematerializacji akcji

10/2019, 01.10.2019, 14:40

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

9/2019, 26.07.2019, 11:33

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

8/2019, 16.07.2019, 17:02

Wstępne wyniki finansowe jednostki zależnej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.

7/2019, 24.06.2019, 18:33

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.

06/2019, 24.06.2019, 18:04

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

5/2019, 24.06.2019, 17:59

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.

4/2019, 29.05.2019, 14:06

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

3/2019, 11.04.2019, 16:10

Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2018

2/2019, 05.04.2019, 14:54

Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2018

1/2019, 29.01.2019, 10:28

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

21/2018, 31.10.2018, 11:20

Zmiana adresu siedziby Spółki

20/2018, 28.09.2018, 13:00

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

19/2018, 03.08.2018, 13:45

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV za I półrocze 2018 r.

18/2018, 26.06.2018, 19:30

Rejestracja połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi – Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.

17/2018, 22.06.2018, 15:45

Uzupełnienie informacji dot. nowo powołanej osoby do Rady Nadzorczej

16/2018, 15.06.2018, 19:10

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

15/2018, 15.06.2018, 19:05

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r.

14/2018, 15.06.2018, 19:03

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

13/2018, 15.06.2018, 19:00

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r.

12/2018, 14.06.2018, 10:05

Nabycie akcji w Stopklatka S.A.

11/2018, 14.06.2018, 10:00

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Podpisanie umowy o kredyt inwestycyjny

10/2018, 11.06.2018, 18:06

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

9/2018, 11.06.2018, 17:40

Opinia Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

8/2018, 28.05.2018, 16:35

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o. z „Kino Polska TV” S.A.

7/2018, 23.05.2018, 12:00

Korekta raportu okresowego – Skonsolidowany Raport za I kwartał 2018 r.

6/2018, 18.05.2018, 12:00

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

5/2018, 14.05.2018, 20:10

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o. z „Kino Polska TV” S.A.

4/2018, 14.05.2018, 20:00

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi – Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.

3/2018, 07.03.2018, 15:05

Podpisanie listu intencyjnego

2/2018, 23.01.2018, 14:05

Aktualizacja informacji dot. nabycia udziałów w Cable Television Networks & Partners sp. z o.o.

1/2018, 10.01.2018, 14:42

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

14/2017, 13.12.2017, 18:20

Nabycie udziałów w Cable Television Networks & Partners sp. z o.o.

13/2017, 14.07.2017, 17:15

Rejestracja zmiany Statutu Kino Polska TV S.A.

12/2017, 16.06.2017, 16:32

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

9/2017K, 31.05.2017, 13:48

Korekta raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 30 maja 2017 r. – sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w treści uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 30 maja 2017 r.

11/2017, 30.05.2017, 19:15

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 30 maja 2017 r.

10/2017, 30.05.2017, 19:00

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

9/2017, 30.05.2017, 18:43

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 30 maja 2017 r. oraz informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

8/2017, 04.05.2017, 14:57

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2017 r.

7/2017, 26.04.2017, 16:06

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

6/2017, 12.04.2017, 21:25

Opinia Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

5/2017, 22.03.2017, 13:25

Nabycie udziałów od spółki zależnej

4/2017, 20.03.2017, 13:00

Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016

3/2017, 14.02.2017, 12:35

Informacja dotycząca zrealizowania prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. na rok 2016

2/2017, 20.01.2017, 14:08

Informacja dotycząca odpisu wartości spółki zależnej

1/2017, 03.01.2017, 11:56

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

29/2016, 25.10.2016, 17:18

Zawarcie umowy pomiędzy EmiTel Sp z o.o. a spółką zależną Emitenta

28/2016, 24.10.2016, 15:26

Podpisanie umowy z brokerem reklamowym przez spółkę zależną Emitenta

27/2016, 19.10.2016, 09:13

Wybór brokera reklamowego przez spółkę zależną Emitenta

26/2016, 06.10.2016, 16:10

Akceptacja warunków umowy pomiędzy EmiTel Sp. z o.o. a spółką zależną Emitenta

25/2016, 05.09.2016, 11:16

Nabycie udziałów w kapitale zakładowym Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.

24/2016, 14.07.2016, 16:26

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

23/2016, 11.07.2016, 08:22

Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. na rok 2016

22/2016, 21.06.2016

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.

21/2016, 08.06.2016

Zawarcie umowy znaczącej

20/2016, 30.05.2016

Wypowiedzenie umowy znaczącej

19/2016, 23.05.2016

Przyjęcie przez Kino Polska TV S.A. oferty objęcia nowych udziałów w spółce Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.

18/2016, 16.05.2016

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015 i lata ubiegłe

17/2016, 16.05.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 16 maja 2016 r

16/2016, 16.05.2016

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 16 maja 2016 r

15/2016, 19.04.2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

14/2016, 15.04.2016

Opinia Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2015

13/2016, 29.03.2016

Wejście w życie umowy inwestycyjnej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL”

12/2016, 18.03.2016

Utrzymanie w mocy decyzji w sprawie przyznania koncesji na rozpowszechnianie programu „ZoomTV” w ramach multipleksu ósmego

11/2016, 17.03.2016

Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015

10/2016, 03.03.2016

Zawarcie umowy znaczącej z Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

9/2016, 01.03.2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 1 marca 2016 r.

8/2016, 01.03.2016

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

7/2016, 01.03.2016

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S A w dniu 1 marca 2016 r

6/2016, 29.02.2016

Aneks do umowy znaczącej

5/2016, 26.02.2016

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów TV Okazje Sp. z o.o.

4/2016, 04.02.2016

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

3/2016, 14.01.2016

Rezygnacja członka rady nadzorczej

2/2016, 11.01.2016

Cooperatieve SPI International U.A. i SPI International B.V. rozważają strategiczne opcje dotyczące większościowego pakietu akcji w Kino Polska TV S.A.

1/2016, 07.01.2016

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016

22/2015, 05.11.2015

Przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu „ZoomTV” w ramach multipleksu ósmego

21/2015, 19.10.2015

Podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL”

20/2015, 18.09.2015

Złożenie przez spółkę zależną od Emitenta wniosków o przyznanie koncesji telewizyjnych

19/2015, 03.08.2015

Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

18/2015, 03.08.2015

Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

17/2015, 28.07.2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

16/2015, 24.07.2015

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.

15/2015, 10.07.2015

Aneks do umowy znaczącej

14/2015, 24.06.2015

Zmiany w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.

13/2015, 23.06.2015

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014 i lata ubiegłe

12/2015, 23.06.2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

11/2015, 23.06.2015

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

10/2015, 28.05.2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

9/2015, 23.05.2015

Uchwała Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2014

8/2015, 07.05.2015

Zawarcie umowy znaczącej

7/2015, 23.03.2015

Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014

6/2015, 23.03.2015

Aktualizacja raportu bieżącego nr 19/2014

5/2015, 17.03.2015

Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za rok 2014

4/2015, 27.01.2015

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

3/2015, 21.01.2015

Rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii C Kino Polska TV S.A.

2/2015, 16.01.2015

Dopuszczenie do obrotu akcji serii C Kino Polska TV S.A.

1/2015, 07.01.2015

Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii C Emitenta

42/2014, 23.12.2014

Rejestracja Połączenia Kino Polska TV S.A. ze spółką zależną – Kino Polska Program TV Sp. z o.o.

41/2014, 12.12.2014

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Kino Polska TV S.A.

40/2014, 09.12.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 9 grudnia 2014 r.

39/2014, 09.12.2014

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 9 grudnia 2014 r.

38/2014, 17.11.2014

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się „Kino Polska TV” S.A. z Kino Polska Program TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

37/2014, 14.11.2015

Informacja o zmianie prezentacji skonsolidowanych segmentów operacyjnych przedstawionych w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2014

36/2014, 13.11.2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

35/2014, 31.10.2014

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się „Kino Polska TV” S.A. z Kino Polska Program TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

34/2014, 31.10.2014

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia „Kino Polska TV” S.A. ze spółką zależną – Kino Polska Program TV Sp. z o.o.

33/2014, 18.09.2014

Aktualizacja raportu bieżącego nr 32/2014

32/2014, 05.09.2014

Podjęcie decyzji o zakupie większościowego pakietu udziałów TV Okazje Sp. z o.o.

31/2014, 07.07.2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

30/2014, 30.06.2014

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013 i lata ubiegłe

29/2014, 30.06.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

28/2014, 30.06.2014

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

27/2014, 04.06.2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

26/2014, 03.06.2014

Uchwała Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2013

25/2014, 03.06.2014

Rejestracja zmiany Statutu Kino Polska TV S.A.

24/2014, 30.05.2014

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

23/2014, 30.05.2014

Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r. w zakresie zmian prezentacji kosztów segmentów operacyjnych Grupy Kino Polska TV S.A.

22/2014, 28.05.2014

Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

21/2014, 28.05.2014

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

20/2014, 15.05.2014

Aktualizacja raportu bieżącego nr 29/2013

19/2014, 15.05.2014

Aktualizacja raportu bieżącego nr 28/2013

18/2014, 11.04.2014

Zawarcie znaczącej umowy przez spółki zależne

17/2014, 11.04.2014

Aktualizacja raportu bieżącego nr 59/2013

16/2014, 30.03.2014

Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 w zakresie zmian prezentacji sprawozdania z przepływów pieniężnych

15/2014, 28.03.2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 28 marca 2014 r.

14/2014, 28.03.2014

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 28 marca 2014 r.

13/2014, 28.03.2014

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

12/2014, 28.03.2014

Zmiana w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A. i na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki

11/2014, 14.03.2014

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

10/2014, 12.03.2014

Aktualizacja raportu bieżącego nr 11/2013

9/2014, 28.02.2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

8/2014, 25.02.2014

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

7/2014, 24.02.2014

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

6/2014, 24.02.2014

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

5/2014, 19.02.2014

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Kino Polska TV S.A. oraz zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii C

4/2014, 18.02.2014

Zawarcie znaczącej umowy

3/2014, 28.01.2014

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

2/2014, 24.01.2014

Zwarcie znaczącej umowy przez spółki zależne

1/2014, 14.01.2014

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014

63/2013, 18.12.2013

Zawarcie umów o współpracy z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

62/2013, 03.12.2013

Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

61/2013, 03.12.2013

Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

60/2013, 03.12.2013

Zmiana brokera reklamowego

59/2013, 29.11.2013

Nabycie znaczących aktywów przez spółkę zależną

58/2013, 27.11.2013

Podpisanie umowy objęcia akcji pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Oblio International B.V.

57/2013, 27.11.2013

Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Kino Polska TV S.A. oraz zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych

56/2013, 14.11.2013

Uzyskanie koncesji dla programu „Kino Polska” na kolejny 10-letni okres

55/2013, 29.10.2013

Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

54/2013, 29.10.2013

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

53/2013, 29.10.2013

Transakcje na akcjach Kino Polska TV S.A. dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

52/2013, 22.10.2013

Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

51/2013, 22.10.2013

Transakcja zbycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

50/2013, 22.10.2013

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

49/2013, 22.10.2013

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

48/2013, 07.10.2013

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

47/2013, 07.10.2013

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 7 października 2013 r.

46/2013, 07.10.2013

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 7 października 2013 r.

45/2013, 04.10.2013

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. zwołane na dzień 7 października 2013 r.

44/2013, 04.10.2013

Rezygnacja członka rady nadzorczej

43/2013, 02.10.2013

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

42/2013, 02.10.2013

Zawarcie umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

41/2013, 26.09.2013

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

40/2013, 26.09.2013

Ziszczenie się warunku podwyższenia linii kredytowej w rachunku bieżącym

39/2013, 09.09.2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A.

38/2013, 09.09.2013

Przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu Stopklatka TV w ramach multipleksu pierwszego

37/2013, 05.09.2013

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

36/2013, 30.08.2013

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

35/2013, 23.08.2013

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

34/2013, 20.08.2013

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.

33/2013, 15.08.2013

Uchwała Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Spółki

32/2013, 07.08.2013

Zwiększenie linii kredytowej w rachunku bieżącym

31/2013, 02.08.2013

Rejestracja zmian Statutu Kino Polska TV S.A.

30/2013, 04.07.2013

Odnowienie linii kredytowej w rachunku bieżącym

29/2013, 03.07.2013

Polityka dywidendy Kino Polska TV S.A. na lata 2013-2014

28/2013, 03.07.2013

Prognoza zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2014

27/2013, 01.07.2013

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

26/2013, 27.06.2013

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2012

25/2013, 27.06.2013

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

24/2013, 13.06.2013

Informacja o planowanym rozszerzeniu działalności na rynki międzynarodowe

23/2013, 13.06.2013

Wybór biegłego rewidenta

22/2013, 31.05.2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A.

21/2013, 31.05.2013

Uchwała Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Spółki

20/2013, 31.05.2013

Uchwała Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2012

19/2013, 28.05.2013

Wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012

18/2013, 25.04.2013

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.

17/2013, 18.04.2013

Cesja umowy znaczącej

16/2013, 03.04.2013

Transakcje sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

15/2013, 26.03.2013

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

14/2013, 22.03.2013

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

13/2013, 13.03.2013

Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną Emitenta

12/2013, 13.03.2013

Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną Emitenta

11/2013, 22.02.2013

Podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Agora S.A.

10/2013, 20.02.2013

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany nazwy spółki zależnej

9/2013, 01.02.2013

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej tytułem wkładu na pokrycie nowowyemitowanych akcji spółki zależnej

8/2013, 22.01.2013

Uchwała Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012

7/2013, 17.01.2013

Podjęcie decyzji o zmianie formuły wyświetlania reklam

6/2013, 16.01.2013

Rejestracja zmian Statutu Kino Polska TV S.A.

5/2013, 09.01.2013

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013

4/2013, 09.01.2013

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

3/2013, 07.01.2013

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 7 stycznia 2013 r.

2/2013, 07.01.2013

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. w dniu 7 stycznia 2013 r.

1/2013, 07.01.2013

Wybór biegłego rewidenta

77/2012, 11.12.2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A.

76/2012, 11.12.2012

Powołanie Zarządu Kino Polska TV S.A. na kolejną kadencję

75/2012, 10.12.2012

Uchwały Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

74/2012, 06.12.2012

Uchwała Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012

73/2012, 06.12.2012

Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

72/2012, 06.12.2012

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

71/2012, 31.10.2012

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 31 października 2012 r.

70/2012, 31.10.2012

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

69/2012, 31.10.2012

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. w dniu 31 października 2012 r.

68/2012, 24.10.2012

Nabycie akcji własnych

67/2012, 23.10.2012

Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

66/2012, 22.10.2012

Nabycie akcji własnych

65/2012, 19.10.2012

Nabycie akcji własnych

64/2012, 15.10.2012

Nabycie akcji własnych

63/2012, 11.10.2012

Nabycie akcji własnych

62/2012, 11.10.2012

Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

61/2012, 09.10.2012

Nabycie akcji własnych

60/2012, 06.10.2012

Nabycie akcji własnych

59/2012, 05.10.2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A.

58/2012, 02.10.2012

Utworzenie oddziału Kino Polska TV S.A.

57/2012, 27.09.2012

Nabycie akcji własnych

56/2012, 26.09.2012

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

55/2012, 25.09.2012

Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

54/2012, 20.09.2012

Nabycie akcji własnych

53/2012, 11.09.2012

Nabycie akcji własnych

52/2012, 06.09.2012

Nabycie akcji własnych

51/2012, 05.09.2012

Nabycie akcji własnych

50/2012, 04.09.2012

Nabycie akcji własnych

49/2012, 03.09.2012

Nabycie akcji własnych

48/2012, 30.08.2012

Nabycie akcji własnych

47/2012, 27.08.2012

Uchwała Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie optymalizacji strukturalno-podatkowej Spółki

46/2012, 20.08.2012

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

45/2012, 26.07.2012

Nabycie akcji własnych

44/2012, 24.07.2012

Nabycie akcji własnych

43/2012, 20.07.2012

Nabycie akcji własnych

42/2012, 19.07.2012

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury w zakresie zmian strukturalnych Spółki, poprzez wykorzystanie regulacji prawnych dotyczących zasad funkcjonowania Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

41/2012, 11.07.2012

Nabycie akcji własnych

40/2012, 10.07.2012

Nabycie akcji własnych

39/2012, 09.07.2012

Nabycie akcji własnych

38/2012, 06.07.2012

Nabycie akcji własnych

37/2012, 05.07.2012

Informacja o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej

36/2012, 04.07.2012

Nabycie akcji własnych

35/2012, 29.06.2012

Odnowienie i zwiększenie linii kredytowej w rachunku bieżącym

34/2012, 28.06.2012

Nabycie akcji własnych

33/2012, 27.06.2012

Nabycie akcji własnych

32/2012, 22.06.2012

Nabycie akcji własnych

31/2012, 19.06.2012

Nabycie akcji własnych

30/2012, 18.06.2012

Nabycie akcji własnych

29/2012, 14.06.2012

Wybór biegłego rewidenta

28/2012, 13.06.2012

Zawarcie umowy znaczącej na najem powierzchni biurowej

27/2012, 01.06.2012

Zawarcie umowy znaczącej – współpraca z Cyfrowym Polsatem S.A.

26/2012, 01.06.2012

Rejestracja zmian statutu Kino Polska TV S.A.

25/2012, 29.05.2012

Transakcje kupna akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

24/2012, 18.05.2012

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

23/2012, 18.05.2012

Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

22/2012, 18.05.2012

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

21/2012, 17.05.2012

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 14 maja 2012 r.

20/2012, 15.05.2012

Współpraca z Cyfrowym Polsatem S.A.

19/2012, 14.05.2012

Zmiany Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych

18/2012, 14.05.2012

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

17/2012, 14.05.2012

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Kino Polska TV S.A. w dniu 14 maja 2012 r.

16/2012, 24.02.2012

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał na ZWZ Kino Polska TV S.A. zwołane na dzień 14 maja 2012 roku

15/2012, 20.04.2012

Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

14/2012, 17.04.2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

13/2012, 13.04.2012

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca przeznaczenia zysku za rok 2011 oraz z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom

12/2012, 04.04.2012

Wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011 i z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom

11/2012, 27.03.2012

Transakcje zakupu akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

10/2012, 27.03.2012

Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

9/2012, 19.03.2012

Zawarcie umowy znaczącej – rozszerzenie działalności na rynek amerykański

8/2012, 07.02.2012

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011

7/2012, 20.01.2012

Uzupełnienie raportu nr 6/2012

6/2012, 20.01.2012

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012

5/2012, 18.01.2012

Nabycie akcji własnych

4/2012, 18.01.2012

Rozpoczęcie skupu akcji własnych Kino Polska TV S.A.

3/2012, 13.01.2012

Rejestracja zmian statutu Kino Polska TV S.A.

2/2012, 05.01.2012

Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

1/2012, 02.01.2012

Informacja o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej

54/2011, 30.12.2011

Zawarcie umowy dotyczącej pełnienia funkcji Animatora Emitenta

53/2011, 22.12.2011

Informacja o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej

52/2011, 16.12.2011

Zawarcie umowy znaczącej

51/2011, 15.12.2011

Zakup udziałów – pakietu większościowego w Cyfrowym Repozytorium Filmowym Sp. z o.o.

50/2011, 13.12.2011

Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

49/2011, 05.12.2011

Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

48/2011, 02.12.2011

Wybór biegłego rewidenta

47/2011, 29.11.2011

Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Kino Polska TV S.A. w dniu 28 listopada 2011r. dotyczących m.in. zgody na skup akcji własnych Kino Polska TV S.A.

46/2011, 29.11.2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 28 listopada 2011 r.

45/2011, 14.11.2011

Korekta prognozy wyników Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. na 2011 r.

44/2011, 03.11.2011

Informacja o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej

43/2011, 02.11.2011

Zawarcie umowy znaczącej

42/2011, 02.11.2011

Otrzymanie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego Kino Polska Muzyka drogą rozsiewczą satelitarną

41/2011, 02.11.2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A.

40/2011, 26.10.2011

Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy znaczącej

39/2011, 26.10.2011

Podpisanie Aneksu do Umowy Znaczącej

38/2011, 06.10.2011

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie

37/2011, 30.09.2011

Rozwiązanie oraz zawarcie umowy znaczącej

36/2011, 30.09.2011

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie

35/2011, 20.09.2011

Rozpoczęcie negocjacji z Cyfrowym Repozytorium Filmowym Sp. z o.o.

34/2011, 19.09.2011

Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie

33/2011, 30.08.2011

Złożenie zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii C spółki Stopklatka S.A.

32/2011, 04.07.2011

Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy Kredytu Zaliczka nr 24/2010 z dnia 20 sierpnia 2010r.

31/2011, 01.07.2011

Informacja o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej

30/2011, 01.07.2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 30 czerwca 2011r. (z załącznikiem)

29/2011, 01.07.2011

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Kino Polska TV S.A. w dniu 30 czerwca 2011r. (z załącznikiem)

28/2011, 30.06.2011

Odnowienie i zwiększenie linii kredytowej w rachunku bieżącym

27/2011, 20.06.2011

Złożenie wniosku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu Kino Polska Muzyka drogą rozsiewczą satelitarną

26/2011, 02.06.2011

Informacja o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2011 roku

25/2011, 27.05.2011

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie

24/2011, 27.05.2011

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. (wraz z załącznikami)

23/2011, 26.05.2011

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW – rejestracja akcji serii B

22/2011, 25.05.2011

Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.

21/2011, 18.05.2011

Zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie umów z SPI International Polska Sp. z o.o. na produkcję filmową

20/2011, 17.05.2011

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie przyjęcia do depozytu akcji serii B

19/2011, 13.05.2011

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW

18/2011, 13.05.2011

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

17/2011, 10.05.2011

Uruchomienie kanału Kino Polska Muzyka – realizacja celu emisyjnego

16/2011, 06.05.2011

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

15/2011, 06.05.2011

Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie

14/2011, 06.05.2011

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Kino Polska TV S.A.

13/2011, 22.04.2011

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2010

12/2011, 19.04.2011

Rozszerzenie działalności produkcyjnej na rynek hiszpański

11/2011, 19.04.2011

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011

10/2011, 18.04.2011

Uzupełnienie raportu nr 9/2011 o zakończeniu oferty publicznej

9/2011, 13.04.2011

Zakończenie oferty publicznej

8/2011, 12.04.2011

Informacja o zmianie posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu

7/2011, 11.04.2011

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B

6/2011, 08.04.2011

Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji i praw do akcji Kino Polska TV S.A.

5/2011, 07.04.2011

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

4/2011, 05.04.2011

Wnioski o dopuszczenie praw do akcji serii B oraz akcji serii A i B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych

3/2011, 31.03.2011

Przydział akcji serii B

2/2011, 22.03.2011

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B

1/2011, 22.03.2011

Przystąpienie do systemu ESPI

NASZE KANAŁY

 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox