Ładowanie strony

Rada nadzorcza

Johannes Bert Troelstra Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jeroen Bergman Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Frederic Berardi Członek Rady Nadzorczej
Marcin Boroszko Członek Rady Nadzorczej

Marcin Boroszko jest absolwentem arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. uzyskał dyplom GMP5 na Harvard Business School.

Od 2018 do 2019 r. pełnił funkcję CSO oraz Członka Zarządu RASP, gdzie m.in. zarządzał działalnością handlową. W latach 2016 – 2018 był Prezesem Zarządu Media Impact Polska oraz Członkiem Zarządu Grupy RASP. Odpowiadał za restrukturycazję, nową strategię organizacji sprzedaży oraz zwiększenie rentowności Media Impact Polska. Nadzorował równie utworzenie nowej struktury i strategii RASP w środowisku cyfrowym. W latach 2000 – 20015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy At Media (spółka At Media była pierwszym i wiodącym brokerem kanałów tematycznych i DTT w 3 krajach, obejmując ponad 50 kanałów telewizyjnych i osiągając udział w rynku polskim i węgierskim, odpowiednio, 14% i 55%). Następnie w okresie 2015 – 2017 zarzadzał wykupem menadżerskim w Media Group (At Media PL, At Media CZ, At Media HU). Odpowiadał także za likwidację At Media PL oraz sprzedaż At Media HU i At Media CZ lokalnym spółkom mediowym. W latach 1999 – 2000 jako Dyrektor Handlowy odpowiadał w Gruner + Jahr Polska za funkcjonowanie Działów Marektingu, Nakładu i Reklamy. Od 1998 do 1999 r. zarządzał Biurem Reklamy Radia Zet (Dyrektor Zarządzający). Natomiast w latach 1993 – 1997 był Dyrektorem Zarządzającym w Jaguar Poland.

Marcin Boroszko jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Zasiada także w Komitecie Audytu, jako członek niezależny. Jest również członkiem Komitetu Planowania i Budżetowania.

Marcin Boroszko posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży mediowej, w której działa Spółka.

Marcin Boroszko nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Kino Polska TV S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Piotr Orłowski Członek Rady Nadzorczej

Piotr Orłowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2001 uzyskał tytuł magistra prawa. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Zasiada w Radach Nadzorczych Kino Polska TV S.A. (od 2011 r.), Stopklatka S.A. (od 2011 r.) i Remedis S.A.
Od 2006 r. jest Partnerem w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

Piotr Orłowski jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Zasiada także w Komitecie Audytu Kino Polska TV S.A. (jako członek niezależny), gdzie pełni funkcję Przewodniczącego.

Piotr Orłowski, w związku z tym, iż od wielu lat zasiada w Radzie Nadzorczej Kino Polska TV S.A., posiada szeroką wiedzę o rynku na którym działa Spółka.

Działalność Piotra Orłowskiego poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A związana jest z zaangażowaniem na rzecz spółki Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P., gdzie Piotr Orłowski jest Partnerem. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

Poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. oraz Remedis S.A., Piotr Orłowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Krzysztof Rudnik Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Krzysztof Rudnik sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. od października 2013 r., dodatkowo uczestniczy w pracach Komitetu Audytu tej Spółki.
Krzysztof Rudnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 2000 r. Studiował również w ramach programu CEMS na NHH w Bergen, Norwegia. Posiada kwalifikacje amerykańskiego doradcy inwestycyjnego CFA.

Krzysztof Rudnik posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, wyceny przedsiębiorstw oraz budowania wartości firmy. W latach 2000-2013 pracował w takich instytucjach jak Deloitte, Ernst & Young oraz BRE Corporate Finance. Od kwietnia 2013 r. sprawuje funkcje nadzoru właścicielskiego w spółkach portfelowych Total FIZ. Obecnie członek Rady Nadzorczej Braster S.A. Dodatkowo jest członkiem Rady Dyrektorów Orphee S.A. i współpracuje z PZ Cormay S.A. w zakresie komercjalizacji nowych produktów tej spółki.
Ponadto zasiadał w Radach Nadzorczych i pełnił obowiązki przewodniczącego Komitetu Audytu w następujących spółkach notowanych na GPW: PZ Cormay S.A. (w latach 2013-2014) i Biomed Lublin WSiS S.A. (w latach 2013-2015).

Krzysztof Rudnik jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Zasiada także w Komitecie Audytu Kino Polska TV S.A., jako niezależny członek Komitetu Audytu.

Krzysztof Rudnik posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W związku z tym, iż od wielu lat zasiada w Radzie Nadzorczej Kino Polska TV S.A., posiada również szeroką wiedzę o rynku na którym działa Spółka.

Krzysztof Rudnik jest także członkiem Komitetu Planowania i Budżetowania Kino Polska TV S.A.

NASZE KANAŁY

 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox