Ładowanie strony

Rada nadzorcza

Loni Farhi Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek British Academy of Film and Television Arts-East Coast. Od wielu lat pracuje w branży filmowej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Stopklatka SA.

1990 – obecnie SPI International INC., Nowy Jork – Prezes Zarządu
1989 – 1991 SPI INC. – założyciel, CEO
1987 – 1989 Ans International – Managing Partner
1978 – 1985 Eskimo Yunleri A.S.:
1978-1980 – Sales Manager
1980- 1983 – Production Manager
1983-1985 – General Manager

Stacey Sobel Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W roku 1980 uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie w Bostonie na Wydziale Sztuki. Od 28 lat pracuje w branży filmowej.

1989 – obecnie SPI International INC., Nowy Jork – Wiceprezes Zarządu
1980 – 1988 Cannon Films INC., Los Angeles
1980 – 1981 – Account Executive Domestic Sales
1982 – 1988 – AVP International Sales

Marcin Boroszko Członek Rady Nadzorczej

Marcin Boroszko jest absolwentem arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. uzyskał dyplom GMP5 na Harvard Business School.

Od 2018 do 2019 r. pełnił funkcję CSO oraz Członka Zarządu RASP, gdzie m.in. zarządzał działalnością handlową. W latach 2016 – 2018 był Prezesem Zarządu Media Impact Polska oraz Członkiem Zarządu Grupy RASP. Odpowiadał za restrukturycazję, nową strategię organizacji sprzedaży oraz zwiększenie rentowności Media Impact Polska. Nadzorował równie utworzenie nowej struktury i strategii RASP w środowisku cyfrowym. W latach 2000 – 20015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy At Media (spółka At Media była pierwszym i wiodącym brokerem kanałów tematycznych i DTT w 3 krajach, obejmując ponad 50 kanałów telewizyjnych i osiągając udział w rynku polskim i węgierskim, odpowiednio, 14% i 55%). Następnie w okresie 2015 – 2017 zarzadzał wykupem menadżerskim w Media Group (At Media PL, At Media CZ, At Media HU). Odpowiadał także za likwidację At Media PL oraz sprzedaż At Media HU i At Media CZ lokalnym spółkom mediowym. W latach 1999 – 2000 jako Dyrektor Handlowy odpowiadał w Gruner + Jahr Polska za funkcjonowanie Działów Marektingu, Nakładu i Reklamy. Od 1998 do 1999 r. zarządzał Biurem Reklamy Radia Zet (Dyrektor Zarządzający). Natomiast w latach 1993 – 1997 był Dyrektorem Zarządzającym w Jaguar Poland.

Piotr Orłowski Członek Rady Nadzorczej

Piotr Orłowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2001 uzyskał tytuł magistra prawa. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Zasiada w Radach Nadzorczych Kino Polska TV S.A. (od 2011 r.), Stopklatka S.A. (od 2011 r.) i Remedis S.A.
Od 2006 r. jest Partnerem w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

Jesus Perezagua Sanchez Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Jesus Perezagua Sanchez jest absolwentem Escuela de Organizacion Industial w Madrycie, gdzie uzyskał dyplom MBA.
Specjalista ds. mediów, dyrektor generalny przedsiębiorstw z bogatym doświadczeniem w zakładaniu i rozwijaniu firm w Europie, Afryce i Japonii. Pracował u wiodących graczy w sektorze telewizji, multimediów i usług cyfrowych, poszukując możliwości ekspansji rynkowej i nowych strumieni przychodów.

Jest założycielem i Dyrektorem Generalnym Aqui Media Co., Ltd., japońskiej spółki mediowej (internetowa telewizja OTT, tradycyjny kanał liniowy i bloki programowe branded blocks), zajmującej się produkcją i nadawaniem na żywo przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji w chmurze. Od 2014 r. jest Konsultantem ds. mediów – członek zarządów spółek z sektora technologii mediowych i sieci wielokanałowych; doradztwo w zakresie strategii i zarządzania dla grup mediowych. W okresie 2014 – 2015 pełnił funkcję Doradcy ds. Mediów – tymczasowego Dyrektora Generalnego w Fox International Channels, gdzie odpowiadał m.in. za doradztwo strategiczne dla portfela kanałów i restrukturyzację działalności Fox Sports Japan. W latach 2011 – 2014, jako Prezes na Europę i Afrykę, był odpowiedzialny w tym podmiocie za zarządzanie i rozwój w regionie. Od 1998 do 2004 r. pracował w Fox Kids Entertainment Hiszpania jako Dyrektor Generalny.

Krzysztof Rudnik Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Krzysztof Rudnik sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. od października 2013 r., dodatkowo uczestniczy w pracach Komitetu Audytu tej Spółki.
Krzysztof Rudnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 2000 r. Studiował również w ramach programu CEMS na NHH w Bergen, Norwegia. Posiada kwalifikacje amerykańskiego doradcy inwestycyjnego CFA.

Krzysztof Rudnik posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, wyceny przedsiębiorstw oraz budowania wartości firmy. W latach 2000-2013 pracował w takich instytucjach jak Deloitte, Ernst & Young oraz BRE Corporate Finance. Od kwietnia 2013 r. sprawuje funkcje nadzoru właścicielskiego w spółkach portfelowych Total FIZ. Obecnie członek Rady Nadzorczej Braster S.A. Dodatkowo jest członkiem Rady Dyrektorów Orphee S.A. i współpracuje z PZ Cormay S.A. w zakresie komercjalizacji nowych produktów tej spółki.
Ponadto zasiadał w Radach Nadzorczych i pełnił obowiązki przewodniczącego Komitetu Audytu w następujących spółkach notowanych na GPW: PZ Cormay S.A. (w latach 2013-2014) i Biomed Lublin WSiS S.A. (w latach 2013-2015).

Alber Uziyel Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Alber Uziyel ukończył Istanbul Technical University, uzyskując tytuł magistra elektrotechniki.
W latach 1979 – 1996 pełnił funkcję Członka Zarządu w Eskimo Textile and Production.
Od 2008 r. jest Prezesem Eftas A.S., gdzie odpowiada m.in. za opracowywanie strategii firmy oraz nadzór nad prowadzoną przez nią dystrybucją.

Od 2012 r. współpracuje z Mediabox International Ltd. jako Doradca ds. projektu Filmbox Live.
W latach 2015 – 2020 zasiadał w Zarządzie Kino Polska TV S.A.
Od 14 czerwca 2018 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.

NASZE KANAŁY

 • Filmbox Live
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox Live
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox