Ładowanie strony

Rada nadzorcza

Loni Farhi Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek British Academy of Film and Television Arts-East Coast. Od wielu lat pracuje w branży filmowej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Stopklatka SA.

1990 – obecnie SPI International INC., Nowy Jork – Prezes Zarządu
1989 – 1991 SPI INC. – założyciel, CEO
1987 – 1989 Ans International – Managing Partner
1978 – 1985 Eskimo Yunleri A.S.:
1978-1980 – Sales Manager
1980- 1983 – Production Manager
1983-1985 – General Manager

Działalność Pana Loniego Farhi poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A związana jest z zaangażowaniem na rzecz podmiotów z SPI International Group, w skład której wchodzi także Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

Poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu SPI International INC. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stopklatka S.A., Pan Loni Farhi nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Stacey Sobel Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W roku 1980 uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie w Bostonie na Wydziale Sztuki. Od 28 lat pracuje w branży filmowej.

1989 – obecnie SPI International INC., Nowy Jork – Wiceprezes Zarządu
1980 – 1988 Cannon Films INC., Los Angeles
1980 – 1981 – Account Executive Domestic Sales
1982 – 1988 – AVP International Sales

Działalność Pani Stacey Sobel poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A związana jest z zaangażowaniem na rzecz podmiotów z SPI International Group, w skład której wchodzi także Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

Poza pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu SPI International INC. Pani Stacey Sobel nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Marcin Boroszko Członek Rady Nadzorczej

Marcin Boroszko jest absolwentem arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W 2008 r. uzyskał dyplom GMP5 na Harvard Business School.

Od 2018 do 2019 r. pełnił funkcję CSO oraz Członka Zarządu RASP, gdzie m.in. zarządzał działalnością handlową. W latach 2016 – 2018 był Prezesem Zarządu Media Impact Polska oraz Członkiem Zarządu Grupy RASP. Odpowiadał za restrukturycazję, nową strategię organizacji sprzedaży oraz zwiększenie rentowności Media Impact Polska. Nadzorował równie utworzenie nowej struktury i strategii RASP w środowisku cyfrowym. W latach 2000 – 20015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy At Media (spółka At Media była pierwszym i wiodącym brokerem kanałów tematycznych i DTT w 3 krajach, obejmując ponad 50 kanałów telewizyjnych i osiągając udział w rynku polskim i węgierskim, odpowiednio, 14% i 55%). Następnie w okresie 2015 – 2017 zarzadzał wykupem menadżerskim w Media Group (At Media PL, At Media CZ, At Media HU). Odpowiadał także za likwidację At Media PL oraz sprzedaż At Media HU i At Media CZ lokalnym spółkom mediowym. W latach 1999 – 2000 jako Dyrektor Handlowy odpowiadał w Gruner + Jahr Polska za funkcjonowanie Działów Marektingu, Nakładu i Reklamy. Od 1998 do 1999 r. zarządzał Biurem Reklamy Radia Zet (Dyrektor Zarządzający). Natomiast w latach 1993 – 1997 był Dyrektorem Zarządzającym w Jaguar Poland.

Marcin Boroszko jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Zasiada także w Komitecie Audytu, jako członek niezależny. Jest również członkiem Komitetu Planowania i Budżetowania.

Marcin Boroszko posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży mediowej, w której działa Spółka.

Marcin Boroszko nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Kino Polska TV S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Piotr Orłowski Członek Rady Nadzorczej

Piotr Orłowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2001 uzyskał tytuł magistra prawa. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Zasiada w Radach Nadzorczych Kino Polska TV S.A. (od 2011 r.), Stopklatka S.A. (od 2011 r.) i Remedis S.A.
Od 2006 r. jest Partnerem w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.

Piotr Orłowski jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Zasiada także w Komitecie Audytu Kino Polska TV S.A. (jako członek niezależny), gdzie pełni funkcję Przewodniczącego.

Piotr Orłowski, w związku z tym, iż od wielu lat zasiada w Radzie Nadzorczej Kino Polska TV S.A., posiada szeroką wiedzę o rynku na którym działa Spółka.

Działalność Piotra Orłowskiego poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A związana jest z zaangażowaniem na rzecz spółki Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P., gdzie Piotr Orłowski jest Partnerem. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

Poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. oraz Remedis S.A., Piotr Orłowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Jesus Perezagua Sanchez Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Jesus Perezagua Sanchez jest absolwentem Escuela de Organizacion Industial w Madrycie, gdzie uzyskał dyplom MBA.
Specjalista ds. mediów, dyrektor generalny przedsiębiorstw z bogatym doświadczeniem w zakładaniu i rozwijaniu firm w Europie, Afryce i Japonii. Pracował u wiodących graczy w sektorze telewizji, multimediów i usług cyfrowych, poszukując możliwości ekspansji rynkowej i nowych strumieni przychodów.

Jest założycielem i Dyrektorem Generalnym Aqui Media Co., Ltd., japońskiej spółki mediowej (internetowa telewizja OTT, tradycyjny kanał liniowy i bloki programowe branded blocks), zajmującej się produkcją i nadawaniem na żywo przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji w chmurze. Od 2014 r. jest Konsultantem ds. mediów – członek zarządów spółek z sektora technologii mediowych i sieci wielokanałowych; doradztwo w zakresie strategii i zarządzania dla grup mediowych. W okresie 2014 – 2015 pełnił funkcję Doradcy ds. Mediów – tymczasowego Dyrektora Generalnego w Fox International Channels, gdzie odpowiadał m.in. za doradztwo strategiczne dla portfela kanałów i restrukturyzację działalności Fox Sports Japan. W latach 2011 – 2014, jako Prezes na Europę i Afrykę, był odpowiedzialny w tym podmiocie za zarządzanie i rozwój w regionie. Od 1998 do 2004 r. pracował w Fox Kids Entertainment Hiszpania jako Dyrektor Generalny.

Jesus Perezagua Sanchez jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Jesus Perezagua Sanchez jest również członkiem Komitetu Planowania i Budżetowania Kino Polska TV S.A.

Za wyjątkiem działalności w Aqui Media Co., Ltd. Jesus Perezagua Sanchez nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Kino Polska TV S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Krzysztof Rudnik Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Krzysztof Rudnik sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. od października 2013 r., dodatkowo uczestniczy w pracach Komitetu Audytu tej Spółki.
Krzysztof Rudnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 2000 r. Studiował również w ramach programu CEMS na NHH w Bergen, Norwegia. Posiada kwalifikacje amerykańskiego doradcy inwestycyjnego CFA.

Krzysztof Rudnik posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, wyceny przedsiębiorstw oraz budowania wartości firmy. W latach 2000-2013 pracował w takich instytucjach jak Deloitte, Ernst & Young oraz BRE Corporate Finance. Od kwietnia 2013 r. sprawuje funkcje nadzoru właścicielskiego w spółkach portfelowych Total FIZ. Obecnie członek Rady Nadzorczej Braster S.A. Dodatkowo jest członkiem Rady Dyrektorów Orphee S.A. i współpracuje z PZ Cormay S.A. w zakresie komercjalizacji nowych produktów tej spółki.
Ponadto zasiadał w Radach Nadzorczych i pełnił obowiązki przewodniczącego Komitetu Audytu w następujących spółkach notowanych na GPW: PZ Cormay S.A. (w latach 2013-2014) i Biomed Lublin WSiS S.A. (w latach 2013-2015).

Krzysztof Rudnik jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Zasiada także w Komitecie Audytu Kino Polska TV S.A., jako niezależny członek Komitetu Audytu.

Krzysztof Rudnik posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W związku z tym, iż od wielu lat zasiada w Radzie Nadzorczej Kino Polska TV S.A., posiada również szeroką wiedzę o rynku na którym działa Spółka.

Krzysztof Rudnik jest także członkiem Komitetu Planowania i Budżetowania Kino Polska TV S.A.

Alber Uziyel Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

Alber Uziyel ukończył Istanbul Technical University, uzyskując tytuł magistra elektrotechniki.
W latach 1979 – 1996 pełnił funkcję Członka Zarządu w Eskimo Textile and Production.
Od 2008 r. jest Prezesem Eftas A.S., gdzie odpowiada m.in. za opracowywanie strategii firmy oraz nadzór nad prowadzoną przez nią dystrybucją.

Od 2012 r. współpracuje z Mediabox International Ltd. jako Doradca ds. projektu Filmbox Live.
W latach 2015 – 2020 zasiadał w Zarządzie Kino Polska TV S.A.
Od 14 czerwca 2018 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.

Działalność Pana Albera Uziyel poza przedsiębiorstwem Kino Polska TV S.A związana jest z zaangażowaniem na rzecz podmiotów z SPI International Group, w skład której wchodzi także Kino Polska TV S.A. W ocenie Spółki nie będzie to miało negatywnych skutków dla jej działalności i nie wpłynie na efektywność zarządzania.

Poza pełnieniem funkcji Prezesa Eftas A.S. oraz Członka Rady Nadzorczej Stopklatka S.A., Pan Alber Uziyel nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

NASZE KANAŁY

 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox
 • Filmbox Plus
 • Stopklatka
 • ZoomTV
 • Kino Polska
 • KinoTV
 • Kino Polska Muzyka
 • Gametoon
 • Dizi Polska
 • Filmbox Premium
 • Filmbox Extra
 • Filmbox Family
 • Filmbox Action
 • Filmbox Arthouse
 • Fightbox
 • Docubox
 • FashionBox
 • Fast&FunBox
 • Funbox
 • 360 TuneBox